Home / Thông báo / Thông báo về tiến độ xây dựng và kinh phí đóng góp xây dựng Nhà thờ tộc

Thông báo về tiến độ xây dựng và kinh phí đóng góp xây dựng Nhà thờ tộc

Hiện nay việc xây dựng nhà thờ Tộc Lê làng Cẩm đang được khẩn trương xây dựng.
Về tiến độ được đánh giá tốt: Đã hoàn thành đổ bê tông trụ giằng móng, xây kè mặt bằng. Hoàn thành xây dựng phần thân nhà thờ và nhà phụ trợ.
Thượng lương: Dự kiến đến 20-4 âm lịch đổ bê tông sàn mái.
Thượng rồng: Ngày 09-5 âm lịch gắn rồng phượng lên mái nhà thờ.
Vậy Ban Xây dựng và Ban vận động xây dựng Nhà thờ xin thông báo để bà con, con cháu, dâu rễ nội ngoại tộc Lê – Làng Cẩm Sa đang sinh sống trong và ngoài nước Việt Nam và các nhà hảo tâm được biết.

image3 image2 image1

Ghi chú:
Kinh phí và danh sách đóng góp xây dựng Nhà thờ tộc Lê làng Cẩm Sa đợt 1 và 2 theo bảng kê đính kèm.

BAN ĐIỀU HÀNH XÂY DỰNG
NHÀ THỜ TỘC LÊ LÀNG CẨM SA

Gợi ý

Thông báo Lễ tang Ông Lê Tấn Hùng

THÔNG BÁO LỄ TANG ÔNG LÊ TẤN HÙNG Ông: Lê Tấn Hùng Sinh năm:1953 Thường …