Home / HÌnh ảnh / THÔNG BÁO NỘI DUNG HỌP VỀ XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỘC LÊ LÀNG CẨM SA

THÔNG BÁO NỘI DUNG HỌP VỀ XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỘC LÊ LÀNG CẨM SA

Thông báo nội dung cuộc họp Hội đồng gia tộc Lê làng Cẩm Sa

Về việc Xây dựng Nhà thờ tộc

Vào lúc 8g30 ngày 10/1/2016, Hội đồng gia tộc Lê làng Cẩm Sa tổ chức cuộc họp với đại diện các Ban vận động, Ban xây dựng Nhà thờ tộc, đại diện các Phái của họ tộc để bàn bạc, thống nhất các nội dung liên quan đến việc xây dựng nhà thờ tộc. Sau khi trình bày chi tiết phương án thiết kế, ý kiến của Ban vận động và Ban xây dựng nhà thờ tộc, các ý kiến đóng góp của đại diện các Phái trong họ tộc, cuộc họp thống nhất thực hiện như sau:

          1- Về quy mô, phương án thiết kế kiến trúc và thi công:

 • Về quy mô, phương án thiết kế kiến trúc: Thống nhất theo đề án thiết kế và tổng dự toán do cháu Lê Đình Thịnh thực hiện với các hạng mục là 1.500.000.000đ,00 (Một tỷ năm trăm triệu đồng). Bao gồm:
 • Tháo dỡ nhà thờ tộc và nhà bếp (cũ): 93,7 m2
 • Hinh hop ngay 06-1-16 -1                                                          Hinh hop ngay 06-1-16 - 4
 • Sân nền: 273m2
 • Tường rào, cổng ngõ: 1.025,4 md
 • Bình phong: 1,9m2
 • Miếu bà: 2 m2
 • Nhà thờ tộc: 119,3 m2
 • Nhà bếp, phụ trợ: 38,7 m2
 • Cây xanh.
 • Về thi công:

Trước mắt, Ban xây dựng sử dụng số tiền bồi thường để san lấp mặt bằng, mua sắm vật liệu để xây dựng các hạng mục, ưu tiên triển khai xây dựng hạng mục chính: Nhà thờ tộc.

Chú ý cao trình nền nhà thờ tộc cao hơn nền nhà thờ cũ và các bước gian bàn thờ, cửa cỗng cần xem kỹ kích thước thông thủy, lỗ bang.

2- Về công tác vận động kinh phí xây dựng:

Ban vận động đã gửi Thư ngõ ngày 31/12/2015 về việc kêu gọi đóng góp xây dựng mới Nhà thờ Tộc Lê – Làng Cẩm Sa;

Trên cơ sở danh sách bà con, con cháu, dâu rễ nội ngoại, Trưởng các phái theo dõi, đôn đốc việc đóng góp kinh phí được kịp thời.

Dự kiến với số lượng 200 người là Nam tộc (Đối với những cá nhân đã xây dựng gia đình) thìđóng góp ít nhất 4.000.000 triệu đồng/người (Bốn triệu đồng); Còn lại số Nữ tộc thì tùy theo sự tôn kính ông bà, tổ tiên, hoàn cảnh kinh tế tham gia đóng góp tích cực.

Việc đóng góp tốt nhất được thực hiện 01 lần; Đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì chia ra nhiều nhất là 04 đợt huy động:

 • Đợt 1: Trước ngày 31/01/2016
 • Đợt 2: Trước ngày 30/04/2016
 • Đợt 3: Trước ngày 31/07/2016
 • Đợt 4: Trước ngày 31/10/2016

Mọi khoản đóng góp , hỗ trợ nếu là chuyển khoản qua ngân hàng gửi về số tài khoản của Hội đồng gia tộc:

 • Đại diện là Ông Lê Thanh Hiền (Thủ quỹ)
 • Tài khoản số 2001206280355 tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng – Phòng giao dịch Quận Hải Châu.
 • Nếu đóng góp tiền mặt xin gửi trực tiếp cho Ông Lê Thanh Hiền hoặc cho Trưởng phái và gửi về ông Lê Thanh Hiền để vào sổ thu.

     Trên đây là ý kiến thống nhất của Hội đồng gia tộc. Ban vận động thông báo để họ tộc biết và thực hiện.

                                                                                                                                                          BAN VẬN ĐỘNG

                  XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỘC

Gợi ý

Nhà thờ Tộc Lê – Làng Cẩm Sa – Điện Nam Bắc – Điện Bàn

Quang cảnh Nhà thờ Tộc Lê – Làng Cẩm Sa – Điện Nam Bắc – …