Home / Thông báo / Thông báo nội dung họp bàn về hoàn thiện Bộ máy điều hành Hội đồng Gia tộc, mở rộng khu Nhà thờ tộc và quyết toán công trình xây dựng Nhà thờ tộc

Thông báo nội dung họp bàn về hoàn thiện Bộ máy điều hành Hội đồng Gia tộc, mở rộng khu Nhà thờ tộc và quyết toán công trình xây dựng Nhà thờ tộc

THÔNG BÁO NỘI DUNG HỌP BÀN VỀ HOÀN THIỆN BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH GIA TỘC, MỞ RỘNG KHU NHÀ THỜ TỘC VÀ QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỘC

Vào lúc 14g30 ngày 30/5/2017, tại Nhà thờ tộc Lê làng Cẩm Sa, Điện Nam Bắc, Hội đồng Gia tộc tổ chức họp bàn các nội dung liên quan đến việc hoàn thiện Bộ máy điều hành Hội đồng Gia tộc; Mở rộng diện tích, đền bù và quyết toán công trình Xây dựng Nhà thờ tộc.
Dự họp có các ông có tên như sau: Ông Lê Thế Tiệm, Ông Lê Đình Quang, Ông Lê Thanh Hiền, Ông Lê Phố, Ông Lê Ba, Ông Lê Võ, Ông Lê Quang Trị, Ông Lê Hoàng Sơn, Ông Lê Đình Thịnh, Ông Lê Hữu Châu; Vắng các Ông Lê Bá, Lê Văn Cách, Lê Thanh Tuấn.
Qua bàn bạc thảo luận, cuộc họp thống nhất biểu quyết 100% như sau:
I. Về hoàn thiện bộ máy điều hành Hội đồng Gia tộc:
1. Ông Lê Thế Tiệm: Cố vấn Hội đồng Gia tộc;
2. Ông Lê Đình Quang: Trưởng tộc;
3. Ông Lê Văn Cách: Chủ tịch Hội đồng Gia tộc.
4. Ông Lê Quang Trị: Trưởng phái 1, Phó chủ tịch HĐGT; Trưởng ban Khuyến học – Văn hóa xã hội, chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực của Gia tộc về khuyến học, văn hóa xã hội, bản tin nội tộc và trang tin điện tử. Các ủy viên Ban Khuyến học – Văn hóa xã hội gồm: Lê Vũ Tâm, Lê Hữu Châu, Lê Hoàng Sơn, Lê Đình Thịnh, Lê Văn Chung và Lê Thanh Tuấn.
5. Ông Lê Võ: Trưởng phái 2, Phó chủ tịch HĐGT; Trưởng ban Lễ tân, chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực của Gia tộc về công tác lễ tân và quản lý nhà thờ. Ủy viên Ban Lễ Tân là ông Lê Thanh Tuấn.
6. Ông Lê Ba: Trưởng phái 3, Phó chủ tịch HĐGT; Trưởng ban Quản lý – Xây dựng, chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực của Gia tộc về việc xây dựng các công trình. Các ủy viên Ban Quản lý – Xây dựng gồm: Lê Hoàng Sơn, Lê Đình Thịnh.
7. Ông Lê Thanh Hiền, Trưởng phái 4, Phó chủ tịch HĐGT; Trưởng ban Tài chính – Đối ngoại, chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực của Gia tộc về tài chính, đối ngoại, ma chay, hiếu hỉ. Các ủy viên Ban Tài chính – Đối ngoại gồm: Lê Hữu Châu, Lê Vũ Tâm.
8. Trưởng phái 3 và đại diện Hội đồng Gia tộc sẽ làm việc cụ thể với Phái 3 – Nhánh Đại lộc để cử đại diện làm Phó chủ tịch HĐGT và 1 số ủy viên tham gia vào các Ban của Gia tộc nêu trên. Hoàn thành trước 30/6/2017.
9. Tổ thư ký giúp việc HĐGT: Ông Lê Quang Trị – Phó HĐGT – Tổ trưởng và các tổ viên gồm: Lê Vũ Tâm, Lê Hoàng Sơn, Lê Thanh Tuấn, Lê Hữu Châu.

II. Về mở rộng diện tích, đền bù và quyết toán công trình Xây dựng Nhà thờ tộc và một số công việc khác.
1. Mở rộng diện tích Nhà thờ: Ông Lê Văn Cách sẽ cùng với Ông Lê Phố, Lê Ba, Lê Võ làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Điện Nam Bắc và chủ hộ đang sử dụng diện tích đất nông nghiệp phía sau Nhà thờ tộc và tiếp giáp với khu Lăng mộ tiền hiền để hoàn thành thủ tục chuyển quyền sử dụng khu đất nói trên. Hoàn thành trước 15/7/2017.
2. Đền bù Nhà thờ tộc: Các ông Lê Ba, Lê Võ báo cáo chi tiết số tiền được đền bù bổ sung công trình Nhà thờ tộc.
3. Quyết toán công trình Nhà thờ: do ông Lê Văn Cách vắng mặt nên sẽ thực hiện công bố trước ngày 30/6/2017.
4. Danh sách các tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng nhà thờ tộc: Ban vận động và Ban xây dựng nhà thờ tộc đang cập nhật bổ sung danh sách để công bố và HĐGT khắc tên vào bia đá. Hoàn thành trước 15/7/2017.
5. Danh sách các Bà mẹ VNAH: Giao các Trưởng phái cập nhật đầy đủ, kể cả các Bà mẹ VNAH đã lập gia đình về họ tộc khác, sinh sống ở địa phương khác. Hoàn thành gửi HĐGT trước 15/8/2017 để HĐGT khắc tên vào bia đá.
6. Về quản lý Nhà thờ tộc: HĐGT phân công ông Lê Võ, Trưởng phái 2, PCT HĐGT trực tiếp quản lý, chăm sóc nhà thờ với mức:
– Bồi dưỡng công quản lý, chăm sóc Nhà thờ từ 1.500.000 – 2.000.000 đồng/tháng;
– Hương khói, lễ phẩm, vật phẩm những ngày rằm, mồng một hàng tháng với mức 300.000 đồng/lần.
– Hương khói, lễ phẩm, vật phẩm những ngày lễ, hội: Do Ban Tài chính – Đối ngoại đề xuất Trưởng tộc quyết định tùy theo quy mô để ông Lê Võ thực hiện.

III. Về quy chế làm việc và điều hành của HĐGT, các Ban giúp việc:
1. Quy chế hoạt động của HĐGT: Ban điều hành HĐGT sẽ biên soạn và hoàn thiện ban hành quy chế điều hành và làm việc của Hội đồng Gia tộc trước ngày 31/8/2017;
2. Quy chế về Khuyến học, văn hóa xã hội, Bản tin nội bộ và trang tin điện tử do Ban Khuyến học – Văn hóa xã hội biên soạn và ban hành quy chế, cụ thể như sau:
– Quy chế Khuyến học, văn hóa xã hội trước 31/7/2017.
– Quy chế Bản tin nội bộ và trang tin điện tử trước 31/7/2017.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày, các thành viên tham dự đã thống nhất nội dung buổi họp. Tổ thư ký lập biên bản họp và phổ biến trong toàn Gia tộc để cùng thực hiện.
                                                        Ban Khuyến học – Văn hóa xã hội
                                                                           Trưởng ban

                                                                         Lê Quang Trị

BB hop 1

BB họp 2

Gợi ý

Thông báo Lễ tang Ông Lê Tấn Hùng

THÔNG BÁO LỄ TANG ÔNG LÊ TẤN HÙNG Ông: Lê Tấn Hùng Sinh năm:1953 Thường …