Home / Thông báo / Thông báo nội dung cuộc họp Hội đồng Gia tộc vào ngày 03/9/2017

Thông báo nội dung cuộc họp Hội đồng Gia tộc vào ngày 03/9/2017

NỘI DUNG CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG GIA TỘC NGÀY 03/9/2017

Vào lúc 8g00 ngày 03/9/2017, tại Nhà thờ tộc Lê làng Cẩm Sa, Điện Nam Bắc, Hội đồng Gia tộc đã tổ chức cuộc họp bàn về các nội dung liên quan đến việc quyết toán kinh phí xây dựng nhà thờ tộc, mua đất mở rộng khuôn viên nhà thờ, thống nhất quy chế hoạt động của Hội đồng gia tộc, quy định các ban chuyên trách của Hội đồng gia tộc. Chi tiết nội dung cuộc họp như sau:

Thành phần tham gia:

1. Ông Lê Thế Tiệm – ​​Cố vấn Hội đồng gia tộc

2. Ông Lê Đình Quang – ​​Trưởng tộc

3. Ông Lê Văn Cách​​ – Chủ tịch HĐGT

Cùng các ông: Lê Quang Trị – Trưởng phái 1; Ông Lê Võ – Trưởng phái 2; Ông Lê Ba – Trưởng phái 3; Ông Lê Văn Cảnh –  Trưởng nhánh Đại Lộc – Phái 3; Ông Lê Thanh Hiền – Trưởng phái 4 và các ông phụ trách các ban chuyên trách của Hội đồng gia tộc.

Nội dung cuộc họp:

– Ông Lê Đình Quang – Trưởng tộc: Triển khai các nội chính của cuộc họp như sau:

– Tổng hợp kinh phí con cháu đóng góp xây dựng nhà thờ tộc.

– Báo cáo quyết toán kinh phí xây dựng nhà thờ tộc.

– Mua đất sau nhà thờ để mở rộng khuôn viên nhà thờ.

– Thống nhất quy chế hoạt động của Hội đồng gia tộc; Quy định các ban chuyên trách của Hội đồng gia tộc.

* Ý kiến tham gia:

  1. Về quyết toán kinh phí xây dựng nhà thờ:

– Ông Lê Văn Cách – Ban xây dựng nhà thờ tộc: Về kinh phí xây dựng nhà thờ tộc đã có số liệu cụ thể phần chi xây dựng. Nhưng hiện nay còn một số khoản chi khác ngoài phần xây dựng nhà thờ đang tổng hợp số liệu, nên chưa kết số. Trong thời gian đến sẽ có báo cáo quyết toán kinh phí xây dựng nhà thờ cho Hội đồng gia tộc tại cuộc họp tiếp theo.

– Ông Lê Thanh Hiền – Kế toán nhà thờ: Về kinh phí xây dựng nhà thờ và các khoản đóng góp của con cháu, nhà hảo tâm đã được tổng hợp cụ thể. Tuy nhiên còn khoản chi khác trong quá trình xây dựng nhà thờ đang tổng hợp số liệu chi. Trong thời gian đến sẽ phối hợp cùng với ông Lê Văn Cách và ông Lê Võ để tổng hợp thống nhất số liệu tổng thu và tổng chi xây dựng nhà thờ để báo cáo lại cho Hội đồng gia tộc.

– Ông Lê Thế Tiệm: Đề nghị các ông (bà) trong các Ban xây dựng nhà thờ và kế toán khẩn trương tổng hợp tất cả các khoản thu ủng hộ xây dựng nhà thờ và toàn bộ các khoản chi có liên quan đến xây dựng nhà thờ.

Nhằm công bố giá trị quyết toán kinh phí xây dựng nhà thờ trong toàn gia tộc, yêu cầu có bản báo cáo số liệu tổng hợp các khoản thu – chi cụ thể để báo cáo trong Hội đồng gia tộc trong thời gian sớm nhất.

  1. Về kế hoạch mua đất sau nhà thờ để mở rộng khuôn viên nhà thờ.

– Ông Lê Văn Cách: Về liên hệ để mua đất mở rộng phía sau nhà thờ tôc, bản thân ông đã có liên hệ với UBND và các ngành của phường Điện Nam Bắc để xin mở rộng khuôn viên nhà thờ và bước đầu đã làm việc với các hộ có đất liên quan để thỏa thuận mức đền bù về đất, đến nay chưa thống nhất được mức tiền thỏa thuận đền bù, trong thời gian đến tiếp tục phối hợp cùng với một số thành viên Hội đồng gia tộc để tiếp tục liên hệ với địa phương và các hộ có đất liên quan để thỏa thuận mức đền bù.

– Các thành viên dự họp tham gia ý kiến, đều thống nhất chủ trương mua đất phía sau nhà thờ tộc để mở rộng khuôn viên nhà thờ.

  1. Về quy chế hoạt động của Hội đồng gia tộc; Quy định các ban chuyên trách của Hội đồng gia tộc.

– Ông Lê Đình Quang – Trưởng tộc: Thông qua một số nội dung cơ bản về cơ cấu tổ chức của Tộc và nhiệm vụ của các bộ phận và thành viên của tộc, kinh phí hoạt động của tộc để các thành viên dự họp có ý kiến tham gia.(có tài liệu kèm theo)

– Các thành viên dự họp cơ bản thống nhất dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng gia tộc – Tộc Lê làng Cẩm Sa. Đề nghị sớm ban hành quy chế để đi vào hoạt động.

– Đề nghị cần làm tốt công tác Khuyến học Tộc, mỗi năm tổ chức 01 buổi lễ khuyến học để động viên tuyên dương con cháu trong học tập. Sớm ban hành điều lệ khuyến học của Tộc.

Dự kiến mức thu: 300.000 đ/trai tộc/năm để tổ chức các hoạt động của Tộc trong 01 năm.

  1. Kết luận: Qua ý kiến tham gia thảo luận của các thành viên Hội đồng gia tộc trong cuộc họp, ông Lê Đình Quang – Trưởng tộc kết luận một số nội dung sau:

– Về công bố danh sách con cháu trong tộc đóng góp xây dựng nhà thờ:

Ngày 15/9 ông Lê Văn Cách và ông Lê Thanh Hiền hoàn thành bản tổng hợp để công bố trong toàn tộc.

– Về quyết toán kinh phí xây dựng nhà thờ: 

Để công bố trong toàn tộc trong việc xây dựng nhà thờ tộc, đề nghị ông Lê Văn Cách, ông Lê Thanh Hiền và ông Lê Võ phối hợp để hoàn thành báo cáo quyết toán kinh phí xây dựng nhà thờ trước ngày 15/9/2017 để có số liệu công bố về tổng thu – tổng chi.

– Về mua đất mở rộng khuôn viên nhà thờ: 

Ông Lê Văn Cách – chủ tịch Hội đồng gia tộc chủ trì và phối hợp với các ông (bà) Lê Võ, Lê Văn Ba, Lê Thanh Tuấn chịu tự nguyện thay HĐGT để thực hiện:

Có Tờ trình xin chuyển nhượng đất mở rộng khuôn viên nhà thờ gởi cho UBND phường Điện Nam Bắc để UBND phường có chủ trương và can thiệp giúp đỡ. Trước mắt liên hệ với các hộ có đất liên quan để dự kiến mức thỏa thuận đền bù hợp lý.

– Về Quy chế hoạt động của Hội đồng gia tộc: 

Các thành viên Hội đồng gia tộc cơ bản thống nhất Quy chế hoạt động của Hội đồng gia tộc. Trong thời gian đến sẽ chính thức ban hành quy chế để đi vào hoạt động.

Xây dựng Tộc ước để cụ thể hóa các nội dung hoạt động của Hội đồng gia tộc.

Triển khai các hoạt động của Ban Khuyến học – Văn hóa xã hội của Tộc. Xây dựng điều lệ khuyến học tộc.

Kèm theo Biên bản cuộc họp: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG GIA TỘC LÊ – NGÀY 03/9/2017.pdf

‘                                                                                                                            Ban biên tập

Gợi ý

Thông báo Lễ tang Ông Lê Tấn Hùng

THÔNG BÁO LỄ TANG ÔNG LÊ TẤN HÙNG Ông: Lê Tấn Hùng Sinh năm:1953 Thường …