Home / Tin tức / Thông báo Lễ Triệu Tổ và Lễ Khánh thành Nhà thờ tộc

Thông báo Lễ Triệu Tổ và Lễ Khánh thành Nhà thờ tộc

HỘI ĐỒNG GIA TỘC LÊ LÀNG CẨM SA
ĐIỆN NAM BẮC – ĐIỆN BÀN – QUẢNG NAM

Trân trọng kính mời: Bà con thân tộc, con cháu, dâu rể nội ngoại.
Về tham dự Lễ triệu Tổ và Lễ Khánh thành nhà thờ tộc
Thời gian:
– Lễ triệu Tổ (An vị ông bà): Vào lúc 8 giờ 00, ngày 28 tháng 12 năm 2016 ( Nhằm ngày 30 tháng 11 năm Bính Thân).
– Lễ Khánh thành nhà thờ tộc: Vào lúc 8 giờ 00, ngày 02 tháng 01 năm 2017 ( Nhằm ngày mồng 5 tháng chạp năm Bính thân).
Địa điểm: Nhà thờ tộc Lê Làng Cẩm Sa, đường 607A ( Tuyến Đà Nẵng – Hội An) Làng Cẩm Sa, xã Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Sự hiện diện của bà con, con cháu sẽ làm cho lễ hội thêm phần trang trọng.
Hội đồng gia tộc rất hân hạnh được đón tiếp!
final-15-12

2-final-15-12
‘                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG GIA TỘC

‘                                                                                          TRỞNG BAN VẬN ĐỘNG

 

‘                                                                                                 Lê Đình Quang

Gợi ý

Thông báo Kết luận cuộc họp Hội Đồng gia Tộc ngày 24/8/2019

HỘI ĐỒNG GIA TỘC LÊ LÀNG CẨM SA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT …