Home / Tin tức / Lễ tuyên dương và phát thưởng năm học 2017 – 2018

Lễ tuyên dương và phát thưởng năm học 2017 – 2018

Ngày 25 tháng 8 năm 2018, tại Nhà thờ tộc, Ban Khuyến học – Hội đồng gia tộc đã tổ chức buổi lễ tuyên dương và phát thưởng năm học 2017 – 2018 cho các con cháu nội ngoại gia tộc đã có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua.

Dịp này, con cháu dâng hương tổ tiên, qua đó phát huy truyền thống yêu nước và hiếu học của dòng họ Lê làng Cẩm Sa.

Đây là một trong nhiều hình thức hoạt động hàng năm của Hội đồng gia tộc, nhằm động viên con cháu trong dòng họ tu dưỡng đạo đức, thi đua học tập, lao động sản xuất để góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước.

Một số hình ảnh trong buổi Lễ tuyên dương và phát thưởng:

2

3

4

6

5

‘                               Ngày 25 tháng 8 năm 2018
‘      Ban biên tập

Gợi ý

Thông báo Kết luận cuộc họp Hội Đồng gia Tộc ngày 24/8/2019

HỘI ĐỒNG GIA TỘC LÊ LÀNG CẨM SA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT …