Home / Gia hệ

Gia hệ

Gia sử của dòng họ Lê Cẩm Sa

Tài liệu tham khảo: Trích tham luận của Nhà Biên khảo Vũ Hiệp, bản tin số 01 ngày 26 tháng 6 năm 1999 của Trung tâm UNESCO Phát triển Nhân Văn TP.Hồ Chí Minh:  “…Dòng họ Lê có nhân số đông thứ nhì trong tổng nhân số Việt Nam. Họ …

Xem thêm