Home / HÌnh ảnh / BAN ĐIỀU HÀNH XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỘC LÊ LÀNG CẨM SA

BAN ĐIỀU HÀNH XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỘC LÊ LÀNG CẨM SA

 

I– Cố vấn: Ông Lê Thế Tiệm, Đt 0903403453

II- Ban vận động:

1-Ông Lê Đình Quang, Trưởng Ban – Đt 0903507233, email: quangld_cppmb@yahoo.com; Địa chỉ 105 Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng

2-Ông Lê Văn Cách, Phó Ban thường trực – Đt 0917704668 hoặc 0982016888. Địa chỉ Duy Tân, Đà Nẵng

3-Ông Lê Đình Ba, Phó Ban – Đt 0905322756. Địa chỉ Hội An, Quảng Nam.

4-Ông Lê Thanh Hiền, Kế toán – Đt 0913421555. Địa chỉ 59/17, Trương Chí Cương, Đà Nẵng.

5-Ông Lê Võ, thành viên – Đt 0972422946, Đc Điện Nam Bắc

6-Ông Lê Bá, thành viên – Đt 0946928788, Đc 54, Nguyễn Thiếp, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

7-Ông Lê Phố, thành viên – Đt 0906461481, Đc Điện Nam Bắc

8-Ông Lê Ba, thành viên – Đt 0944210993, Đc Điện Nám Bắc

III- Ban xây dựng:

1-Ông Lê Văn Cách, Trưởng Ban – Đt 0917704668 hoặc 0982016888. Địa chỉ Duy Tân, Đà Nẵng

2-Ông Lê Đình Ba, Phó Ban thường trực  – Đt 0905322756. Địa chỉ Tổ 46 B, Khối Trảng Sỏi, P Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam.

3-Ông  Lê Thanh Hiền, Kế toán – Đt 0913421555. Địa chỉ 59/17, Trương Chí Cương, Đà Nẵng.

4-Cháu Lê Đình Thịnh, Kỹ sư xây dựng – Phụ trách Thiết kế xây dựng và giám sát thi công. – Đt 09034351280, email: thinhaea@gmail.com.

5-Ông Lê Võ, thành viên – Đt 0972422946, Đc Điện Nam Bắc

6-Ông Lê Bá, thành viên – Đt 0946928788, Đc 54, Nguyễn Thiếp, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

7-Ông Lê Phố, thành viên – Đt 0906461481, Đc Điện Nam Bắc

8-Ông Lê Ba, thành viên – Đt 0944210993, Đc Điện Nam Bắc

IV- Đại diện các phái:

1- Phái 1: Ông Lê Đình Ba, Phó Ban – Đt 0905322756. Địa chỉ Hội An, Quảng Nam.

2- Phái 2: Ông Lê Võ – Đt 0972422946, Đc Điện Nam Bắc.

3- Phái 3:

– Khu vực Điện Nam: Ông Lê Ba, phụ trách khối Điện Nam – Đt 0944210993, Đc Điện Nam Bắc.

– Khu vực Đà Nẵng: Ông Lê Bá, phụ trách khối Đà Nẵng – Đt 0946928788, Đc 54, Nguyễn Thiếp, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

4- Phái 4: Ông Lê Thanh Hiền– Đt 0913421555. Địa chỉ 59/17, Trương Chí Cương, Đà Nẵng.

Gợi ý

Chân dung anh hùng dân tộc Lê Lợi

CHÂN DUNG ANH HÙNG DÂN TỘC LÊ LỢI Lê Đình Anh – Phái I