Tin mới

bmg loan

Banks, lending institution, home mortgage makers and brokers all deliver an apparently countless option of loan possibilities- promotional prices, standard variable rates, dealt withcosts, redraw locations, credit lines car loans and also enthusiasm simply lendings, the listing goes on. Exactly how do you establishwhether a mortgage agrees withfor you? 1. …

Xem thêm

Cẩm Sa – Ngôi làng tiền hiền xứ Quảng

Làng Cẩm Sa, nay là khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn. Theo tự dạng của chữ Hán thì Cẩm Sa (錦 紗) có nghĩa là lụa đẹp lộng lẫy (như gấm). Đây là một trong những làng “tiền hiền” của Quảng Nam. Mô hình …

Xem thêm

Trùng tu khu Lăng mộ tiền hiền

Đầu tháng 8 năm 2018, Hội đồng gia tộc họ Lê làng Cẩm Sa đã tổ chức trùng tu khu Lăng mộ tiền hiền. Với truyền thống đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”, Công trình trùng tu lăng mộ Tiền Hiền đang dần hoàn thiện, qua đó thể hiện …

Xem thêm