Home / Tin tức / Trùng tu khu Lăng mộ tiền hiền

Trùng tu khu Lăng mộ tiền hiền

Đầu tháng 8 năm 2018, Hội đồng gia tộc họ Lê làng Cẩm Sa đã tổ chức trùng tu khu Lăng mộ tiền hiền. Với truyền thống đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”, Công trình trùng tu lăng mộ Tiền Hiền đang dần hoàn thiện, qua đó thể hiện đạo lý ghi ơn các bậc sinh thành.
Hội đồng gia tộc tiếp tục kêu gọi con cháu trong gia tộc đóng góp ít nhất 300.000 đồng/người ( theo tộc ước).
IMG_1864

‘                                                                 Ngày 19 tháng 11 năm 2018

‘                                                                      Ban biên tập

Gợi ý

Thư Vận Động V/v kêu gọi đóng góp xây dựng mới Hạng mục: Khu phụ trợ và vườn cây cảnh Nhà thờ Tộc Lê – Làng Cẩm Sa

HỘI ĐỒNG GIA TỘC LÊ CẨM SA, ĐIỆN NAM BẮC, ĐIỆN BÀN Điện Nam Bắc, …