Home / Tin tức / Tộc Lê – Làng Cẩm Sa tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 – 2019

Tộc Lê – Làng Cẩm Sa tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 – 2019

IMG20190824082328[1]IMG20190824082335[1]IMG20190824084610[1]IMG20190824084615[1]IMG20190824082620[1]IMG20190824083500[1]IMG20190824082005[1]IMG20190824080729[1]IMG20190824080717[1]IMG20190824080711[1]

Gợi ý

Tộc Lê – Làng Cẩm Sa tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 – 2019