Home / Tin tức / Tiến độ xây dựng Nhà thờ tộc và kinh phí đóng góp tính đến ngày 30/6/2016

Tiến độ xây dựng Nhà thờ tộc và kinh phí đóng góp tính đến ngày 30/6/2016


2

3

4

                                                              TM.HỘI ĐỒNG GIA TỘC

                                                            Trưởng Ban vận động

                                                                                                                                     

                                                             Lê Đình Quang

Gợi ý

IMG_1561

Lễ dâng hương ngày tết Đông chí năm Đinh Dậu – 2017

LỄ DÂNG HƯƠNG NGÀY TẾT ĐÔNG CHÍ NĂM ĐINH DẬU – 2017   Ngày 24/12, …