Home / Thông báo / Thông báo Lễ tang Ông Lê Đình Ba

Thông báo Lễ tang Ông Lê Đình Ba

THÔNG BÁO LỄ TANG ÔNG LÊ ĐÌNH BA

Ông: Lê Đình Ba
Thường trú: Tổ 46B, Khối Trảng Sỏi, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An
Quê quán: Khối Cẩm Sa, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.
Sinh năm Ất Dậu – 1944
Tạ thế: 5 giờ 00, ngày 23 tháng Giêng năm Định Dậu (ngày 19/2/2017).
Hưởng thọ: 73 tuổi
Khâm liệm: 19 giờ 00 – 21 giờ 00, ngày 23 tháng Giêng năm Định Dậu (ngày 19/2/2017).
Khai huyệt (Khai trũng): 5 giờ 00 – 7 giờ 00, ngày 25 tháng Giêng năm Đinh Dậu (ngày 21/2/2017).
Động quan: 05 giờ 00, ngày 28 tháng Giêng năm Định Dậu (ngày 24/2/2017).
Hạ huyệt: Trước 9 giờ 00, ngày 28 tháng giêng năm Định Dậu (ngày 24/2/2017).

Trân trọng thông báo!

TM BAN LẾ TANG VÀ GIA ĐÌNH

. Lê Đình Quang

Gợi ý

Untitled-2

Thông báo về tiến độ xây dựng và kinh phí đóng góp xây dựng Nhà thờ tộc

Hiện nay việc xây dựng nhà thờ Tộc Lê làng Cẩm đang được khẩn trương …