Home / Tin tức / Nhà thờ Tộc Lê – Làng Cẩm Sa – Điện Nam Bắc – Điện Bàn

Nhà thờ Tộc Lê – Làng Cẩm Sa – Điện Nam Bắc – Điện Bàn

Quang cảnh Nhà thờ Tộc Lê – Làng Cẩm Sa – Điện Nam Bắc – Điện Bàn

Gợi ý

Tộc Lê – Làng Cẩm Sa tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 – 2019