Home / Tin tức / Nhà thờ Tộc Lê – Làng Cẩm Sa – Điện Nam Bắc – Điện Bàn

Nhà thờ Tộc Lê – Làng Cẩm Sa – Điện Nam Bắc – Điện Bàn

Quang cảnh Nhà thờ Tộc Lê – Làng Cẩm Sa – Điện Nam Bắc – Điện Bàn

Gợi ý

IMG20190824082328[1]

Tộc Lê – Làng Cẩm Sa tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 – 2019