Home / Tin tức / DANH SÁCH CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỘC LÊ LÀNG CẨM SA TÍNH ĐẾN NGÀY 30-4-2016

DANH SÁCH CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỘC LÊ LÀNG CẨM SA TÍNH ĐẾN NGÀY 30-4-2016

Gợi ý

img_0755

Diễn văn khai mạc Lễ Khánh thành Nhà thờ tộc Lê làng Cẩm Sa

DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ TỘC LÊ LÀNG CẨM SA   …