Home / Văn Hoàng

Văn Hoàng

Thông-báo jpg

Thông báo về việc trao thưởng Khuyến học năm học 2017 – 2018

‘          HỘI ĐỒNG GIA TỘC LÊ                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÀNG CẨM SA, ĐIỆN NAM BẮC, ĐIỆN BÀN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ‘          Số: 05/TB-HĐGT-KHVHXH                                   Điện Nam Bắc, ngày 05 tháng 6 năm 2018 THÔNG BÁO …

Xem thêm
TIN BUON

Thông báo Lễ tang Ông Lê Tấn Hùng

THÔNG BÁO LỄ TANG ÔNG LÊ TẤN HÙNG Ông: Lê Tấn Hùng Sinh năm:1953 Thường trú: Chung cư A6, đường Phạm Huy Thông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng Quê quán: Khối Cẩm Sa, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Tạ …

Xem thêm
Bìa quy định trang tin-1

Quy định hoạt động của bản tin nội tộc và trang tin điện tử tộc Lê làng Cẩm Sa – Điện Nam Bắc – Điện Bàn – Quảng Nam

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN TIN NỘI TỘC VÀ TRANG TIN ĐIỆN TỬ TỘC LÊ LÀNG CẨM SA – ĐIỆN NAM BẮC – ĐIỆN BÀN – QUẢNG NAM   CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng Quy định này quy định …

Xem thêm