Tin mới

Paydayone

Www. paydayone .Com|is your source for easy cash money car loans. Possess Unexpected Bills? Not a problem. Required some added money for the weekend break? Not a problem. Stand up to $1,000 for whatever you require through completing this fast, safe use How It Works? You can easily take financings …

Xem thêm

Meet Chinese Women

Perform you commonly discover your own self burning the midnight oil and also possessing much less private opportunity? When was actually the final opportunity you headed out and also complied with somebody brand-new? In a culture that places a focus on effort and also unlimited operating hrs, it could be …

Xem thêm

Mail Order Brides Pricing

Creating a satisfied family has many distinctions, given that the manner is actually the combination of 2 different individuals, their enthusiasms as well as concerns in life. It is actually difficult to make a family as well as to preserve an enlightening ambience in the house all the time, but …

Xem thêm

Trùng tu khu Lăng mộ tiền hiền

IMG_1865

Đầu tháng 8 năm 2018, Hội đồng gia tộc họ Lê làng Cẩm Sa đã tổ chức trùng tu khu Lăng mộ tiền hiền. Với truyền thống đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”, Công trình trùng tu lăng mộ Tiền Hiền đang dần hoàn thiện, qua đó thể hiện …

Xem thêm

Thông báo về việc trao thưởng Khuyến học năm học 2017 – 2018

Thông-báo jpg

‘          HỘI ĐỒNG GIA TỘC LÊ                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÀNG CẨM SA, ĐIỆN NAM BẮC, ĐIỆN BÀN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ‘          Số: 05/TB-HĐGT-KHVHXH                                   Điện Nam Bắc, ngày 05 tháng 6 năm 2018 THÔNG BÁO …

Xem thêm

Thông báo Lễ tang Ông Lê Tấn Hùng

TIN BUON

THÔNG BÁO LỄ TANG ÔNG LÊ TẤN HÙNG Ông: Lê Tấn Hùng Sinh năm:1953 Thường trú: Chung cư A6, đường Phạm Huy Thông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng Quê quán: Khối Cẩm Sa, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Tạ …

Xem thêm